تبلیغات
صبح بخیر - روش های تصفیه آب
سه شنبه 8 اردیبهشت 1394  09:14 ق.ظ
توسط: amir ali

شیوه ی تصفیه آب

سختی گیر

آب و فاضلابها برای استفاده برای برگشت به محیط یا استفاده مجدد نیاز به تصفیه دارند. روشهای مختلف ی برای تصفیه آبها فاضلابها وجود دارد که بسته به مصارف آب و نوع آلودگی به همین دلیل شها مصرف می‌شود.
آب ماده ای زیاد در کره زمین است . به شکل های مختلف ی همچون دریا باران رودخانه و... دیده می‌شود. آب در چرخه خود مرتباً از حالتی به حالت دیگر تبدیل می‌شود، اما از بین نمی‌رود. هر گونه حیات محتاج آب می‌باشد. آدم ها از آب آشامیدن ی مصرف می‌کنند، یعنی آبی که کیفیت آن مناسب سوخت ساز بدن باشد.
با افزایش جمعیت، منابع آب طبیعی در حال تمام شدن می باشند این مسئله ، سبب استرس بسیاری از دولت‌ها در همه جهان گشته است. بعضی وقتها ب مسائل کمبود آب این ماده را جیره بندی می‌کنند تا استفاده آن را تعدیل نمایند.

فرمول شیمیایی آب
آب نوعی ماده مرکب است که از دو عنصر اکسیژن و هیدروژن ساخته شده است. آب را جزو دسته مخلوط‌ها طبقه‌بندی نمی‌کنند، چون فوائد آب نه به فوائد هیدروژن شبیه است و نه به فوائد اکسیژن. از ترکیب دو اتم هیدروژن یک اتم اکسیژن، یک مولکول آب بوجود می‌آید. یک قطره آب دارای تعداد بی شماری مولکول آب می‌باشد.
معادله شیمیایی واکنش بین هیدروژن و اکسیژن تشکیل آب از قرار زیر است :
هر مولکول آب دارای یک ناحیه مثبت و یک ناحیه بد است که این دو ناحیه در دو طرف مولکول آب واقع شده‌اند. شیمیدان‌ها با کمک شواهد به این نتیجه رسیده‌اند که مولکول آب شکل خطی ندارد، یعنی به این صورت نیست که دو اتم هیدروژن بصورت خطی در دو طرف یک اتم اکسیژن قرار گرفته باشند (HــOــH). بلکه مولکول آب حالت خمیده ای دارد که اتم های هیدروژن در سر مثبت مولکول و اتم های اکسیژن در سر بد مولکول آب تجمع پیدا کرده اند.

اشکال متغیر
آب در اشکال مفرق ی بر روی زمین یافت می‌گردد. فقط ماده ای است که در طبیعت به هر سه حالت جامد، مایع گاز وجود دارد. ابرها در آسمان، موج دریا، کوه یخی، توده های یخی در دل کوه ها منابع آبی زیرزمینی تنها چند شکل از آب می‌باشند. طی اعمال تبخیر، میعان، انجماد ذوب، آب مرتباً از حالتی به حالت دیگر تبدیل می‌شود. این پدیده تبدیل آب را چرخه بزرگ آب می‌نامند.
از آنجا که بارندگی در صنعت کشاورزی همین طور برای خود بشر بسیار ارزشمند است، به اشکال مختلف بارندگی نام های به خصوصی اطلاق می‌شود. بارندگی ً بصورت باران است . دیگر اشکال آن، تگرگ،برف، مه شبنم می‌باشند. همین طور ، از برخورد نور با قطرات باران، رنگین کمان پدید می‌آید.
آب‌های روی سطح زمین، نقش های مهمی ایفا می‌نمایند، رودخانه‌ها آب مورد نیاز کشاورزی را فراهم می‌کنند دریاها وسیله ای برای تجارت مبادله کالاها محسوب می‌گردند. توده های یخی و آبشارها هم از دیگر اشکال آب می باشند . فرسایش به وسیله ی آب، نقش مهمی در شکل محیط زیست ایفا می‌کند.
به علاوه، دره ها و دلتاهای حاصل از رسوبات رودخانه‌ها، مکانی برای سکنی گزیدن آدم ها بوده است. آب به داخل زمین هم نفوذ می‌کند آب‌های زیرزمینی را ایجاد می‌کند. آب‌های زیرزمینی را می‌توان با نماید ن چاه یا قنات استخراج نمود. اما آب های زیرزمینی به شکل چشـم ه یا چشـم ه آب گرم هم به سطح زمین می‌آیند.
آب املاح و مواد معدنی مختلف ی دارد که بر حسب آن مواد، طعم و طعم اش بسیار فرق می‌کند. اما ما آدم ‌ها ، خود ، قادریم که آشامیدن ی بودن آبی را بررسی نماییم. مثلاً از آب شور دریا یا آب‌های بدبوی باتلاق ها مصرف نمی‌کنیم. بلکه آبی می نوشیم که سالم بوده و مناسب نیازهای بدنمان باشد.

آب آشامیدن ی
آب‌های آشامیدن ی را از چشـم ه ها قنات ها یا چاه ها استخراج می‌نمایند. پس برای تولید بیشتر آب می‌توان چاه‌های ساخت. باران دریا هم از دیگر منابع آبی هستند که اما به عنوان آب آشامیدن ی مناسب نیستند. این گونه آب‌ها را باید تصفیه نمود.روش های مشهور تصفیه آب ، تقطیر جوشاندن می باشند .

تصفیه آب و فاضلابها
اب فاضلابها برای استفاده برای برگشت به محیط یا مصرف مجدد نیاز به تصفیه دارند. روشهای مختلف ی برای تصفیه آبها فاضلابها وجود دارد که بسته به مصارف آب و نوع آلودگی به همین دلیل شها مصرف می‌شود. عمده‌ترین‌ روشهای تصفیه آب عبارت‌اند از:تصفیه مکانیکی آب
تصفیه شیمیایی آب
تصفیه آب بهآموزش اسمز معکوس
تصفیه بیوشیمیایی آب
فیلتراسیون آب

بررسیآموزش های تصفیه آب خانگی و كاربرد آنها
دستگاههای تصفیه آب خانگی برای حذف كاهـش مواد زائد آب آشامیدنی بكار میروند. این مواد عمدتا عبارتند از :
الف ) سختی آب
ب ) كلر تركیبات بیماریزای كلر
ج ) فلزات سنگین
د ) آلودگی های میكربی
در زیر به بررسی این پارامترها و روشهای تصفیه آن ها می پردازیم :

1- مواد زائد آب
الف) سختی آب
املاح موجود در آب سبب بالا رفتن سختی آب می شوند
ارتباط آب با تركیبات آهكی موجود در زمین باعث ورود عوامل سختی در آب ها شده و اکثرا آب های زیرزمینی از سختی زیادتری نسبت به آب های سطحی برخوردارند.
سختی آب، عملا شاخص میزان فعل و انفعال آب با صابون است و برای شستشو با آب های سخت تر به صابون زیادتری نیاز است. سختی آب به مجموعه املاح كلسیم منیزیم موجود در آب بر حسب میلی گرم در لیتر كربنات كلسیم اطلاق میشود.
طبقه بندی آب ها از نظر سختی بشرح زیر میباشد :
آب های سبك 60-0 میلی گرم در لیتر
آب های با سختی متوسط 120-60 میلی گرم در لیتر
آب های سخت 180-120 میلی گرم در لیتر
آب های خیلی سخت بیشتر از 180 میلی گرم در لیتر


آب های سخت در درجه گرما بالا در جداره كتری دیگ های بخار رسوبات كربنات كلسیم ایجاد میكند. مطالعات اخیر نشان داده كه مصرف آب های سخت تر بعلت وجود منیزیم كلسیم مرگ های ناگهانی ناشی از امراض قلبی و عروقی را به شدت كاهش میدهد.
در حال حاضر هیچگونه رابطه ای میان پیدایش سنگ كلیه و سختی آب گزارش نشده است. علاوه بر این وجود كلسیم و منیزیم در آبهای آشامیدنی سخت مانع جذب فلزات سنگین نظیر سرب، كآدم یوم، روی مس رسوب آنها در استخوانها می شود.
در عین حال در نقاطی از روسیه كه از آب های نسبتا سخت مصرف می كنند به مسائل ی از پیدایش سنگ در مجاری ادرار برخورده اند. این مورد تقریبا در آب های با سختی 500 میلی گرم در لیتر كربنات كلسیم به اثبات رسیده است.
از سوی دیگر در نقاطی كه از آب های نرم تر استفاده می گردد، به فشار خون، وجود چربی و كلسترول در خون برخورده اند كه هر دوی این عوامل میتواند در مرگ های ناگهانی بسیار موثر باشد. به طور كلی میتوان گفت كه در نقاطی كه آب سخت مصرف می شود امراض قلبی كمتر از نقاطی است كه ساكنین آنها آب های سبك تر استفاده می كنند. به علاوه ظهور سكته های قلبی در نقاط با آب های سخت تر به مراتب كم تر از نقاط با آب های سبك تر است .

ب) كلـر
برای میكرب زدایی، در تصفیه خانه های شهری كلر به آب افزوده میشود
كلر تركیبات آن برای ضدعفو نی آب آشامیدنی در تصفیه خانه ها به آب اضافه میگردد. در سالهای اخیر تحقیقات بعمل آمده نشان داده اند كه مواد آلی موجود در آب با كلر تركیب شده و ایجاد تری هالومتان ها، كلرات و سایر تركیبات جانبی مضر سمی می نمایند كه باعث ظهور انواع بیماریهای صعب العلاج در آدم میگردند.

ج) فلزات سنگین
فلزات سنگین از طریق نفوذ پساب صنعتی در آب آشامیدنی به آدم منتقل میشود
فلزات سنگین با توجه به گسترش شهرنشینی صنایع كه منجر به افزایش میزان فاضلاب پساب تولید گردیده است، عمدتا از طریق دفع نادرست و غیربهداشتی فاضلاب شهری پساب صنعتی وارد محیط زیست می گردد. مرگ و میرهای آبزیان در تاثیر تخلیه پساب های محتوی فلزات سنگین در دنیا و ایران بی سابقه نیست. سبزیجات اطراف تهران نیز كه با فاضلاب آبیاری میشود از این آلودگی ها بی بهره نمیباشد. فلزات سنگین حاوی سرب، جیوه، روی، نیكل، كرم، كآدم یوم غیره میباشد. وجود فلزات سنگین در غلظت بیش از استاندارد در آب شرب باعث عوارض مختلف نظیر مسمومیت، حساسیت شدید، ضایعات كروموزومی، عقب افتادگی ذهنی، فراموشی، پاركینسن، سنگ كلیه، نرمی استخوان و انواع سرطان منعبارت سرطان پروستات میگردد. یكی از كارشناسان محیط زیست، آلودگی محیط به ویژه آب با فلزات سنگین را بعنوان بزرگترین گناهی كه بشر در طبیعت انجام میدهد ارزیابی کرده است..

د) میكرواورگانیزم های بیماری زا
میكربها از طریق نفوذ فاضلاب آدم ی در آب آشامیدنی به آدم منتقل می شوند
امراض مختلفی بوسیله آب به آدم منتقل می شوند. از عبارت این امراض می توان وبا، حصبه، اسهال میكربی و خونی، هپاتیت، سل، دیفتری، انگلهای خونی و كبدی را نام برد. عوامل ظهور این بیماریها كه حاوی تك یاخته ها، ویروس ها، باكتری ها، كرم ها انگلها می باشند، از طریق نفوذ فاضلاب در آب آشامیدنی به آدم منتقل می شود. بیماری های ناشی از آب آلوده سالانه نزدیك به یك میلیارد آدم را در روی كره زمین مبتلا می كند و باعث مرگ حدود 10 میلیون نفر می شود.

2- منشاء آب
آب لـوله كشی
آب تهران كه از سدهای كرج، لار لتیان تامین می گردد دارای كیفیت بالائی بوده و از این نظر مشهور یت جهان ی دارد. در سالهای اخیر بعلت كافی نبودن آب این سدها، جهت تامین آب مورد نیاز تهران چاههای عمیق در سطح حومه شهر حفر گردیده آب آن به شبكه شهری اضافه گردیده است. آب این چاهها سختی آب تهران را بالا برده است و در صورتیكه قبل از ورود به شبكه تصفیه گندزدایی نشود می تواند از طریق نشت پساب منشاء آلودگی های انگلی و میكروبی و فلزات سنگین شود. از طرف دیگر بالا بودن میزان كلر تزریقی در تصفیه خانه ها جهت مواجهه با این آلودگی ها سبب ایجاد آلودگی شیمیایی آب می گردد كه علاوه بر طعم بوی نامطبوع، كلر سبب ایجاد تركیبات بیماری زای تری هالومتانها می شود. آب های شهری را بایستی قبل از مصرف از وجود میكرب ها و انگل ها و همچنین كلر و تركیبات آن در صورت موجود بودن، از فلزات سنگین پاك کرد.

آبمعـدنی
در اكثر كشورهای غربی جهت شرب از آب لوله كشی استفاده نشده بجای آن از آب آشامیدنی بسته بندی شده در بطری مصرف می گردد.. دلیل این امر بدی كیفیت آب لوله كشی این ممالك كه از رودخانه های حاوی فاضلاب تصفیه شده تامین میگردد میباشد.
آبمعدنی در كشورهائی كه آب لوله كشی از تصفیه پساب تهیه میشود و فاقد املاح مفید میباشد یا دسترسی به آب پاك میسر نمی باشد، تنها شیوه مطمئن تامین آب شرب است.
در مورد مصرف از آبمعدنی در كشور ما بایستی به مسائل زیر توجه کرد:
تمام آبهای بطری شده آبمعدنی نمیباشند. عبارت” آب آشامیدنی “قید شده بر روی بطری ها نشانگر آن است كه این آبها فاقد املاح معدنی كافی بود اكثرا از چاههای داخل اطراف شهر بدست می آیند.
- منشاء آب ( چشـم ه یا چاه) میتواند بعلت مجاورت با عوامل آلوده كننده آب مانند چاههای فاضلاب محدوده شهری و ییلاقی، كارخانجات مکان چرای دام و غیره در معرض آلودگی قرار گیرد.
- عدم رعایت مسائل بهداشتی و آلوده بودن اقطعا لی بطری درب بطری در خط پركن آبمعدنی می تواند سبب آلودگی آبمعدنی گردد.

میكرواورگانیزم ها در شرایط مساعد در داخل بطری بسرعت افزایش کرده تكثیر می شوند. از این نظر آبمعدنی را بایستی پیش از گذشت تاریخ مصرف استفاده کرده قبل از مصرف چند روز در داخل یخچال نگهداری نمود.
3-راهنمای های تصفیه آب خانگی
متداول ترینشیوه های تصفیه آب خانگی بشرح زیر میباشد :

رزین های تبادل یون
جهت كاهش سختی آب
رزین های تبادل یونی با تبدیل یون های كلسیم منیزیم محلول در آب به یون های نامحلول آنها را جذب و در نتیجه سختی آب را كاهش می دهد. متاسفانه، این رزین ها محیط بسیار مساعدی برای رشد و تكثیر باكتریها میباشند بطوریكه تعداد باكتریها در داخل این فیلترها در كمترین مدتی به میزان قابل توجه ی افزایش می یابد.
جدیدا جهت مواجهه با تكثیر میكرواورگانیزم ها در محیط رزینی، فیلترهای رزینی نوع Bacteriostatic تولید شده است كه تا حدودی مانع تكثیر سریع میكروبها در داخل فیلتر می گردد. با این وجود، قبل وبعد از این نوع فیلتر آب بایستی كاملا ضدعفو نی شود و چون راكد ماندن‌ آب در داخل بستر رزین سبب گندیدگی سریع آب می گردد، باید دقت نمود كه آب در داخل این فیلترها همیشه جریان داشته باشد. رزینهای داخل فیلتر بعد از مدتی اشباع شده بایستی تعویض شوند. مصرف از این فیلترها جهت آبهای مشكوك و یا آلوده به میكروب و انگل مجاز نمی باشد.

كربن اكتیو (زغال فعال)
جهت حذف كلر، رنگ، بو و تری هالومتانها
فیلترهای كربن فعال خاصیت جذب مواد آلی بعضی فلزات سنگین محلول در آب را دارد و رنگ، بو، كلر تركیبات كلر آب را حذف می نماید. مشابه فیلترهای رزین، بستر كربن فعال محیط مساعدی جهت تغذیه تكثیر باكتری ها بشمارمی آیند بعد از آن گندزدایی تصفیه میكربی ضروری میباشد.

زئولیت
جهت حذف فلزات سنگین
زئولیت ها رزین های طبیعی هستند كه دارای خاصیت مبادله كاتیونی و حذف فلزات سنگین میباشند. از عبارت مسائل با اهمیت كاربری زئولیت ها حذف كاتیونهای ارسنیك، تیتان، آلومینیوم كوبالت، كرم، آلومینیوم، سرب، روی و غیره میباشد.

فیلترهای سرامیكی
جهت حذف مواد معلق، باكتری ها انگلها
فیلترهای سرامیكی با منفذهای عبور آب حدود 5/0 میكرون، مانع عبور مواد معلق كلیه انگلها و میكربها گردیده با اطمینان كامل آلاینده های بیماری زای آب را حذف می نمایند. حتی آبهای آلوده و مشكوك بعد از عبور از این صافی ها كاملا شفاف، بهداشتی و قابل شرب می گردند.
تصفیه با فیلترهای سرامیكی تنهاروش غیرشیمیایی میباشد كه بدون نیاز به برق، آلودگی های میكربی آب را حذف می نماید. فیلترهای سرامیك مرغوب، در مواقع شیوع بیماریهای اپیدمی نیز بهترین شیوه تامین آب شرب سالم در محل استفاده میباشند.

4- دستگاه های تصفیه آب خانگی
بطوریكه مشاهده می شود، هیچ یك از روشهای فوق به تنهایی قادر به تامین آب شرب سالم و گوارا نمی باشد. با در نظر گرفتن مواد زائد موجود در آب با مصرف از راههای مختلف تصفیه بایستی مواد زائد را از آب خارج نمود.
روش تامین آب شرب سالم خانگی


سیستم جدید تصفیه آب
مهندسین این رشته سیستم جدیدی را طراحی کرده اند که با مصرف ازآموزش آسان ای برای تصفیه آب می تواند عوامل میکروبی موجود در نمونه های جمع آوری شده از طوفان کاترینا را به طور کامل صددرصد حذف نماید . در اینروش از رزین مس آب اکسیژنه جهت تصفیه آب آلوده مصرف می شود که در مقایسه با روشهای موجود ، ایمن تر کم هزینه تر آسان تر است می تواند گروه وسیعی از مواد شیمیایی سمی را در شکند. اگرچه اینروش می تواند آلودگی های آب را از میان ببرد .
اما این آب قابل آشامیدن نخواهد بود. ویژگی بسیار مهم حیاتی اینآموزش محدود کردن گسترش بیماری در مناطق خسارت دیده سطح جهان خواهد بود. بعد از فاجعه طوفان کاترینا پژوهشگران در تلاش بوده اند از راههای مختلف حفاظت از منابع مختلف را زمان مواجهه با چنین شرایط مشابهی تضمین کنند. بنابرای ن باید پیش از ارتباط آب جاری شده در سطح منطقه خسارت دیده با آدم انتقال آن به منابع طبیعی آب زیرزمینی ، روش مناسبی را جهت گندزدایی و ضدعفو نی آب در نظر بگیریم.
سیستم جدیدی که جهت تصفیه آب از سوی محققان ارائه بررسی شده بسیار آسان است. یک صفحه پلیمری حاوی رزین مس در جریان آب آلوده انداخته می شود با اضافه کردن آب اکسیژنه رادیکال های آزاد روی این صفحه پلیمری ایجاد می شود. رادیکال های آزاد در مجاورت این صفحه باقی مانده و در آنجا با باکتری ها ارتباط برقرار کرده آنها را منهدم می کنند. محققان در تلاش هستند مس موجود در آب تصفیه شده نهایی را کاهش دهند و اثر سیستم را نیز بر سموم شیمیایی افزایش دهند. آنها پیش بینی می کنند در 5 تا 7 سال آینده بتوان از این سیستم در مواقع اضطرای مصرف کرد. در این فرایند یک مکانیسم شیمیایی قدیمی مبنای کار واقع شده که در این مکانیسم کاتالیزورهای فلزی باعث ایجاد میزان زیادی رادیکال آزاد در آب اکسیژنه می گردد.
رادیکال های آزاد اتمها مولکول هایی هستند که دارای الکترون اضافی است و تمایل شدیدی برای اشتراک گذاشتن این الکترون اضافی دارند. این رادیکال های آزاد شریک را با جداکردن آن از اتم مجاور به دست می آورند و درنتیجه به هدف یا طعم ه آسیب می رسانند. اندازه بالای رادیکال های آزاد می تواند باعث تخریب سموم شیمیایی ، مرگ باکتریها ایجاد خسارت جبران ناپذیر در غشای سلولی یک میکروارگانیسم شود.با کاربرد اینروش در فاضلاب های صنعتی می توان تمام باکتری های موجود در این منابع را در 15 دقیقه از میان ببریم.
در نمونه های آب آلوده با غلظت بالای باکتری های موجود ، در شرایط آزمایشگاهی می توان حداقل 99 درصد باکتری های موجود در نمونه را بهروش مشابه در مدت زمان 90 دقیقه از بین ببریم به آب تصفیه شده عاری از هر نوع آلودگی میکروبی دست یابیم.

تصفیه آب وهله ای (زیر سینکی)
با توجه به اینکه پرسش در مورد چگونگی کیفیت آب آشامیدنی رو به فزونی است مردم در صدد یافتن راههایی جهت بالا بردن کیفیت آب مصرفی هستند . سیستم های تصفیه آب آشامیدنی Aquajoy مطمئن ترین با صرفه ترین راهها را تهیه دیده است .
فیلتر های رو میزی قابل حمل Aquajoy بدون نیاز به وسائل ی ویژه به راحتی و سریعأ بر روی شیر آب موجود قابل نصب هستند . این سیستم اجازه می دهد که آب تصفیه شده و تصفیه نشده تنها با فشردن یک دکمه از یک شیر واحد جاری گردند . مصرف از دانه های کربن فعال در فیلتر ها روشی تایید شده برای به حداقل رساندن مواد آلی محلول در آب است . کربن فعال به خاطر ساختار مولکولی اش می تواند مواد شیمیایی که باعث تغییر طعم رنگ و بوی آب می شوند را نیز از بین ببرد . همچنین کربن فعال واسطه اثر گذار ی است جهت از بین بردن کلر ، تری هالو متان ها ، کنیتروبنزن ها ، رادون ها علف کشها حشره کشها ، شوینده ها و شمار دیگری از ترکیبات شیمیایی موجود در آب .
محفظه کم عرض 10 اینچی که از نوعی پرو پیلن با دوام متناسب با مصارف غذایی ساخته شده دارای پایداری شیمایی بسیار عالی است تمام کارتریجهای استاندارد فیلترهای 9 اینچی را در جای می دهد که باعث سهولت در دسترسی کاربرد آسان آن می شود و طیف وسیعی از نیاز های آب آشامیدنی را پوشش می دهد .


  • آخرین ویرایش:-
Why is my Achilles tendon burning?
پنجشنبه 16 شهریور 1396 07:25 ق.ظ
This is a topic that's close to my heart... Many thanks!
Where are your contact details though?
How do you get Achilles tendonitis?
دوشنبه 30 مرداد 1396 10:04 ب.ظ
Hey there! Would you mind if I share your blog with my facebook group?
There's a lot of folks that I think would really enjoy your content.
Please let me know. Thank you
imeldabauza.jimdo.com
دوشنبه 23 مرداد 1396 04:20 ب.ظ
I'm really enjoying the design and layout of your blog.
It's a very easy on the eyes which makes it much more enjoyable for me to
come here and visit more often. Did you hire out a developer to create your theme?
Great work!
http://wearygrange298.wordpress.com/category/heel-pain
جمعه 13 مرداد 1396 11:00 ب.ظ
Hello, I enjoy reading through your post. I wanted to
write a little comment to support you.
تبادل لینک پربازدید
سه شنبه 8 اردیبهشت 1394 01:35 ب.ظ
سلام مطالب خوبی داری اگه دوست داری وبلاگ رو تبلیغ کنی به وب من بیا و لینک وبلاگتو ثبت کن تا رتبط بره بالا
یه دوست
سه شنبه 8 اردیبهشت 1394 01:27 ب.ظ
سلام دوستم
نظرت راجع به تبادل لینک چیه ؟ عجله نکن اول سایت رو ببین بعد اگه دوست داشتی تبادل لینک کن...مرسی از اینکه بهم سر می زنی
عسل خانم
سه شنبه 8 اردیبهشت 1394 12:35 ب.ظ
سلامممممم نفسممممممممممم
خوبی عزیزممممممممم
وبت خیلی خوب بووووووووود خیلی
میخواستم بیای به وب منم سایت سر بزنی
می بینمت
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
آخرین پست ها